FC Lâm Chấn Huy!

Bây giờ bạn có thể ghé thăm ngay Fanpage của chúng tôi!

Fanpage: https://www.facebook.com/LamChanHuy.songdehat

LH: Mr.Nghĩa - info@svcorp.vn

Trân trọng!